Fördelar med Heda Hybridbjälklag

Heda Hybridbjälklag är en samverkanskonstruktion mellan trä och betong som ger utmärka egenskaper när det gäller stegljud, svikt och brandmotstånd. Det passar utmärkt till lätta trästommar och används bland annat i hyreslägenheter, bostadsrätter, villor, äldreboenden, kontor med mera.

Snabb montering

Heda Hybridbjälklag är helt prefabricerade. Det innebär att man med hjälp av en lyftkran monterar färdiga element på plats. Ett arbete som tar betydligt kortare tid jämfört med traditionella lösningar för lägenhetsskiljande träbjälklag.

En transport rymmer cirka 160 m² bjälklagselement och montagetiden för detta är knappt två timmar.

Kostnadseffektivt

Att på bygget kunna montera färdiga element innebär en tidsbesparing. Om man väljer att platsbygga ett lägenhetsskiljande träbjälklag innebär det en lägre initial kostnad, men byggreglerna kräver att bostaden klarar tydligt uppställda krav när det gäller både brandsäkerhet och ljudnivåer. För att säkerställa att kraven uppfylls i ett platsbyggt lägenhetsskiljande träbjälklag krävs många arbetstimmar och stora utgifter.

Med Heda Hybridbjälklag säkerställer du att ställda krav på brand och ljud uppfylls med betydligt färre arbetstimmar.

Heda Hybridbjälklag kräver också mindre utrymme i höjdled än ett platsbyggt lägenhetsskiljande träbjälklag. Det gör att man i vissa fall kan bygga en extra våning vilket direkt leder till bättre totalekonomi.

Säkerhet

Minskad risk för fallolyckor bidrar till en bättre arbetsmiljö. När bjälklaget är på plats har man en säker yta att gå på i det fortsatta arbetet. Man kan också skräddarsy bjälklagselementen för optimal installation av VVS och el. Arbetet är då utfört med högsta precision i en optimal miljö vilket också bidrar till ökad säkerhet.

Minskad brandspridning

Heda Hybridbjälklag är konstruerat för att inte brand ska spridas. Träbjälklaget, tillsammans med betongplattan, är dimensionerat för att klara brandklass REI 60 (REI är en förkortning där R står för bärkraft, E står för täthet och I står för isolering). I praktiken innebär det att Heda Hybridbjälklag kommer att ha samma bärkraft, samma täthet och samma isoleringsförmåga i minst 60 minuter i händelse av brand.

God ljudisolering

Heda har i ett nära samarbete med akustiker utvecklat produkten för att erhålla så goda ljudegenskaper som möjligt. Den enklaste lösningen klarar med god marginal ljudklass C. Med ett tillägg av flytspackel eller 13 mm golvgips, som skruvlimmas, på bjälklaget kan man uppnå ljudklass A.

Hög styvhet

Bjälklagets styvhet är direkt avgörande för den upplevda komforten. Med en låg styvhet ökar risken för svikt och vibrationer i bjälklaget. Tack var betongplattan har Heda Hybridbjälklag utmärkta egenskaper när det gäller styvhet.